SVAR: Din arbetsgivare tillämpar lagen om anställningsskydd och dess regler om turordning. Lagen anger att den arbetstagare som har längst anställningstid skyddas vid arbetsbrist. Din arbetsgivare följer alltså lagstiftning och behåller den arbetstagare som har längst anställningstid. /Maria Hansson