SVAR: Som arbetstagare har man ett ansvar att tala om för arbetsgivaren när lönen blivit fel och arbetsgivaren har ansvaret att rätta till felaktigheter. Tyvärr är det inte helt ovanligt att nya lönesystem innebär en del inkörningsproblem. Kommunen måste ta problemet på allvar och anstränga sig för att hitta en lösning på det.  Eftersom inget händer bör du återigen kontakta sektionen och avdelningen för att de ska kunna ta upp förhandlingar i frågan. /Ameli Andersson