– Det är viktigt att kommunerna erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Det ska gå att kombinera yrkesliv och familjeliv, säger förskoleminister Nyamko Sabuni (FP).
  Just stimulansbidrag har varit ett av Kommunals krav:
  – Detta är väldigt lite pengar men det är ändå en politisk signal att man tar frågan på allvar. Och vi är glada för alla markeringar i rätt riktning, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.
  Pengarna ska riktas enbart till barnomsorg på obekväma tider men vad som krävs för att en kommun ska få del av pengarna är oklart.
  – Utformningen är inte exakt klar. Kommunerna får ansöka sen får vi se exakt hur det ska gå till, säger förskoleministern.

Riksdagen beställde i maj just ett stimulansbidrag till förskolan från regeringen.  De tre röd-gröna partierna och Sverigedemokraterna gav regeringen bakläxa i debatten om förskolan och fick majoritet för förslaget.
  Nästa år avsätts 15,5 miljoner kronor i budgeten för stimulansbidraget. Och 2014-2016 räknar regeringen med att betala ut 31 miljoner kronor årligen.
  – Det finns ju 290 kommuner så med tanke på det blir det inte mycket pengar till varje kommun, säger Annika Wallenskog, ekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.
  Utslaget på varje kommun blir det ungefär 93 000 kronor per år och kommun.
  Hur stort behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid är vet inte regeringen. Enligt Skolverkets statstik var det cirka 130 kommuner som erbjöd barnomsorg på kvällar, nätter och helger under 2011. Det har legat på ungefär samma nivå under de sista sju-åtta åren. Däremot ökar antalet inskrivna barn på obekväma tider stadigt. Förra året var drygt 4 500 barn inskrivna. Det är ungefär 1 200 barn fler jämfört med 2004.

Enligt Kommunal skulle utökade öppettider i barnomsorgen ge en ekonomisk vinst för samhället, genom ökade skatteintäkter när folk kan jobba mer.
  Kommunal kräver också att lagstiftningen skärps.
  – Vi tycker att lagen ska ge kommunerna i uppdrag att klara det här men så är det inte riktigt i dag, säger Annelie Nordström.
  Lagtexten är formulerad som att kommunerna ska sträva efter att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Barnomsorg på ob-tid

2011 ändrades skollagen och kommunernas ansvar för att erbjuda barnomsorg även kvällar, helger och nätter förtydligades.
Kommunal har länge krävt att öppettiderna i barnomsorgen ska utökas.
I de 130 kommuner som erbjuder barnomsorg på udda tider är en klar majoritet, 123 stycken, kommunala verksamheter. 13 verksamheter är icke-kommunala.
Stimulansbidraget från staten ska till att börja med betalas ut 2013-2016 med början hösten 2013.
2013 avsätts 15,5 miljoner kronor. 2014-2016 avsätts 31 miljoner kronor/år.