Det är tidningen Arbetet som har sammanställt medlemsantalet i LO-förbunden. Siffrorna visar att Handels och Transport har fått fler medlemmar under första halvåret. Kommunal ligger still medan övriga förbund minskar.

Totalt har LO-förbunden tappat 8 805 medlemmar sedan årsskiftet. Det är det lägsta tappet på hela 2000-talet, skriver Arbetet.