Vad är en motionsskrivarkväll?
  – Vi öppnar upp för en möjlighet att komma, fika, umgås och skriva motioner. Både kongressmotioner och avtalsmotioner. Det är ju hög tid nu, om de ska hinna tas upp på Kommunals kongress nästa år.

Varför satsar ni på det här?
  – De allra flesta medlemmarna har inte koll på demokratin i vår förening. Här kan vi diskutera olika ämnen, utveckla tankarna och slipa på formuleringar. Sedan är det allmänt trevligt också.

 Susanne Lindoff-Dahlqvist, Kommunal Täby.Susanne Lindoff-Dahlqvist.

Har ni gjort det tidigare?
  – Vi hade en förra året också. Vi har tänkt att det ska bli återkommande ett par gånger om året, så nästa blir någon gång efter jul.

Har det varit populärt?
  – Det kom tre den här gången, och förra gången var det fem stycken. Det kommer inte så många medlemmar på våra möten, men ska vi få igång en demokratisk diskussion måste vi börja någonstans så att det blir en rutin. Vi har diskuterat andra möjligheter också, som någon form av onlineträff eller chatt.