– Vi vill vara tydligare i vad som är vår roll som fackförbund, och det är ju att vara med och påverka arbetsvillkor och vardag för våra medlemmar och blivande medlemmar. Så det är klart att det här handlar om att locka möjliga medlemmar som idag valt att stå utanför, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande som leder varumärkesutredningen.

Att få till det här förslaget har varit en omfattande process med intervjuar, workshopar och inhämtande av respons. Bland annat har över tio tusen medlemmar och ickemedlemmar besvarat en enkät om hur de uppfattar Kommunal. Och särskilt har man lyssnat på de unga.
  – De är ju de framtida medlemmarna. Om man tar en vision som syftar långt framåt så måste man lyssna på dem som ska vara med långt framåt, säger Anders Bergström. En sån sak är språket. Om man jämför språket i den gamla visionen med den nya så tror jag att vi kommit en bit på vägen i att lyssna på de unga.

Visionen är inte ett mål, utan ett sätt att styra i vilken riktning förbundet ska jobba, säger Anders Bergström.
  – Riktningen blir medlemmarnas arbetsplatser, det handlar inte om att omstörta samhället eller nåt sånt, utan om medlemmarnas vardag.
  – Vi vill uppnå att medlemmarna har jobb att älska dygnets alla timmar, det är en medlemsanknuten vision.
  Hur ändrar ni ert arbetssätt för att jobba mot den här visionen?
  – Ja, det krävs att vi har mer fokus på just de här frågorna och mindre fokus på andra frågor.
  Vad blir det mindre fokus på?
  – Sånt som är mer perifert, det kan vara samhällsfrågor och andra typer av frågor som inte är fokuserade på arbetsplatsen. Vi måste komma ihåg vad som är förstahandsuppdraget. Det handlar inte om att välja bort utan om att prioritera rätt.
  Hur kan ert arbetssätt bli mer arbetsplatsnära?
  – En sak är att vara ännu mer på arbetsplatserna för att verkligen höra vad de upplever som problem på sina arbetsplatser, och sedan jobba med de frågorna. Även om vi jobbar med de frågorna idag så kanske det inte upplevs som att vi gör det.
  Kommer visionen vara värd allt jobb för att komma fram till formuleringen?
  – Absolut, det är värt allt jobb att ha en demokratisk process, det här är en så viktig ledstjärna i en stor organisation, det får man inte fuska sig igenom.

Beslut om visionen är dock inte taget än. Beslutet tas av ett extrainsatt förbundsmöte den 26 september. Det finns bara detta förslag, om den inte röstas fram fortsätter den gamla visionen att gälla. Såhär lyder den:
  • Kommunal känner inga gränser för kampen.?
  • Kommunal med många och olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen av samhället. Vår förmåga och närhet skapar trygghet på arbetsplatsen och samhörighet i en föränderlig värld.

Nu är också muralmålningen klar i Kommunals styrelserum. Den är målad av konstnären Stefan Engblom och föreställer 500 av de kommunalare som besvarade enkäten inför visionsarbetet och syftet är att visa att medlemmarnas synpunkter når ända fram till styrelserummet.

Fotnot: Klicka på länken här ovan till höger för att se muralen i större format.