Att erbjuda nattis i god omfattning ger många fördelar. Utöver att vara en jämställdhetsfråga är rätten till nattis en ekonomisk fråga. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är barnomsorg en garanti för att även ensamstående föräldrar kan arbeta, försörja sig och bidra till landets skatteintäkter. 1,75 miljoner människor, och drygt var tredje småbarnsförälder i Sverige arbetar på obekväm arbetstid, det är en ökning med 350 000 på fem år. Obekväma arbetstider är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden.

I slutet på förra året skrev jag motionen ”god barnomsorg på obekväm arbetstid” där jag yrkade på att en utredning skulle titta på om Vänersborgs kommun i tillräcklig omfattning erbjuder barnomsorg på annan tid än dagtid. Kommunfullmäktige biföll min motion i våras och nu pågår en utredning om så kallat nattis.

Frågan om nattis är i första hand en kommunal fråga. Det måste dock anses viktigt att man från regering och riksdag skapar ekonomiska förutsättningar till nattis, särskilt när alliansregeringen har den så kallade arbetslinjen som ett stort övergripande mål. Riksdagens opposition har också ställt sig positiv och röstat igenom att stimulansbidrag för att nattis ska in i budgetprocessen.

Adam Frändelid (V),
ledamot i kommunfullmäktige, Vänersborg