Tidningen The Guardian berättar om brevet som har skrivits av företrädare för EU–kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden. Denna ”Trojka” kräver nu ännu hårdare åtgärder för att betala ut mer nödlån till Grekland.

Förutom sänkta löner och längre arbetstider kräver Trojkan att arbetsgivarnas sociala kostnader för de anställda sänks och ytterligare försämringar av arbetsrätten.
  Grekland premiärminister, Antonis Samaras, har hos långivarna bett att Grekland ska få fyra år på sig för att klara målen om att minska statsutgifterna och få bort underskotten. Då skulle pressen på landet minska och försämringarna för landets befolkning inte bli lika kännbar.
Men Trojkan står fast vid kravet om att Grekland måste lösa skuldkrisen inom två år.

Europafackets utredningsinstitut, ETUI, har slagit larm om att EU bryter mot EU–fördraget när kommissionen kräver att länder försämrar arbetsrätten i strid mot gällande kollektivavtal (se länk). Enligt fördraget är fackens fria förhandlingsrätt en grundläggande rättighet.
  ETUI beskriver i en rapport hur krisen används som en ursäkt för att sänka minimilöner, förlänga arbetstiden och förbjuda centrala kollektivavtal.