Startskottet var ett skyddsombud från Djura hemtjänst i Leksand som gjorde en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom personalen saknar arbetskläder. Arbetsmiljöverket hotade kommunen med vite om de inte vidtar rutiner.
  Efter denna 6.6a uppmanade Kommunal alla sina avdelningar att göra likadant, överallt där hemtjänsten saknar arbetskläder enligt definitionen i faktarutan nedan.

Leksands kommun lovade att införa arbetskläder, men överklagade samtidigt Arbetsmiljöverkets krav eftersom det skulle kunna bli vägledande för andra kommuner. Nu har verket yttrat sig över detta, och står fast vid sina krav. Anna Middelman understryker att verkets krav gäller specifikt Djura hemtjänst i Leksand, eftersom det var därifrån anmälan kom.
  – Beslutet ställer inte krav på att tillhandahålla arbetskläder, utan att man ska följa rutiner som kräver att man ska ha kortärmad klädsel och så vidare. Däremot kan ett sätt att lösa detta vara att tillhandahålla arbetskläder, säger Anna Middelman.
  Kraven ställs bland annat eftersom smitta med MRSA och ESBL konstaterats i Djura hemtjänst.

Arbetsmiljöverket har fått in 35 stycken 6.6a-anmälningar från Kommunals skyddsombud på olika platser i landet, liknande den som skrevs i Leksand.
  Eftersom verket kommit fram till att det inte kan ställa generella krav på arbetskläder kommer varje sådan anmälan bedömas utifrån hur förhållandena ser ut på den arbetsplats som anmälan gäller. En del av Kommunals anmälningar gäller hela kommuner, vilket enligt Anna Middelman gör det svårt att konstatera riskerna.
  – Det måste bedömas från fall till fall där det finns risk, och våra krav kan se olika ut. Vi kan inte ställa krav att arbetsgivare tillhandahåller arbetskläder om det inte finns konstaterad risk för smitta, men då blir det skyddskläder.
  Varför ställer ni då inte krav på att man ska ha skyddskläder i hemtjänsten?
  – Det var inte det 6.6a:n krävde utan det var arbetskläder. Hemtjänsten är omvårdnad och inte vård, ibland handlar det om att städa eller handla. Det ena arbetsstället ser inte ut som det andra.
  Om skyddsombuden hade krävt skyddskläder, hade ni då kunnat ställa krav på det?
  – Jag kan inte bedöma i det här enskilda fallet hur man hade bedömt det. Vad jag kan säga är att skyddsombuden har inte begärt skyddskläder och jag kan inte göra den sakbedömningen.
  Skulle kläderna kunna ingå i begreppet skyddskläder istället?
  – Ja, alltså skyddskläder är när det finns en konstaterad risk för smitta och man behöver det i arbetet. Här är det inte det man har krävt.

Verket kräver kommunen på ett vite om 125 000 kronor om inte åtgärder är vidtagna den 2 april 2013. Nu är det upp till Förvaltningsrätten att avgöra om det ska gälla.
Ann Georgsson är den ombudsman på Kommunal som centralt har frågan om arbetskläder. Hon har tidigare sagt till KA att utifrån arbetsmiljölagen är det svårt att hävda att kläderna i hemtjänsten ska vara skyddskläder.
  – Det ska man naturligtvis pröva i så fall, om det skulle gå så. Lagstiftningen är inte skriven för de här yrkesgrupperna, de flesta exempel i lagtexten ges från manliga yrken.
– Vi har skyddskläder där smitta finns, men man vet ju inte var smittan finns, smitta är inte synligt.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.

Arbetskläder

Det här kräver Arbetsmiljöverket för Djura hemtjänst. Det blev också Kommunals definition av vad arbetskläder är.
• Kortärmade arbetskläder ska alltid användas
• Kläderna används bara på arbetet
• Det ska finnas ombyte
• Tvättas i minst 60 grader
• Arbetsgivaren ansvarar för tvätt av kläderna