TCO-tidningen har granskat fem fall med personer som har sagts upp eller omplacerats efter att ha skrivit saker som arbetsgivarna tyckte var olämpliga. Tre av dem jobbade inom offentlig verksamhet. Det gäller till exempel en polis som drev en frispråkig blogg och en praktikant på en ambassad som skrev positivt om Sverigedemokraterna.

När ärendena togs upp i domstol slutade det med att alla drabbade fick rätt till skadestånd.
  – Det är svårt att dra några långgående slutsatser på grund av att det är så få fall, men fallen bekräftar i alla fall att offentliganställda har ganska högt i tak. Även om en myndighet skadas av den anställdes beteende så är det något den får ta på grund av yttrandefriheten, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, till TCO-tidningen.