– Vi har också höjt lägstalönerna, som unga går in på, vilket jag ser som en god investering för det stora framtida rekryteringsbehov som finns inom vård och omsorg, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande.

Lägstalönerna höjs med 655 kronor. Frågan om jourersättning, har enligt Kommunal, fått en lösning genom att jourarbete från och med nu ska ge övertidsersättning från minut ett.
  KA återkommer till vilken betydelse detta har för de anställda i privata vådföretag.
  Ny version med kommentarer och mer fakta kommer senare.