De fyra partiledarna i alliansen presenterade den planerade satsningen vid ett besök i Skåne i dag, tisdag. Paketet består av flera olika delar, bland annat:
  • En satsning på ökade resurser till lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar på gymnasiet. Samtidigt ska anordnarbidraget till skolor och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser höjas och bli permanent. Totalkostnaden beräknas till 2,1 miljarder kronor.
  • Antalet utbildningsplatser på yrkesvux, lärlingsvux, yrkeshögskolan, folkhögskolor sam högskolor och universitet ska ökas. Regeringen räknar med 18 000 nya helårsplatser under 2013 och drygt 50 000 helårsplatser fram till 2016. Kostnaden beräknas till 5,2 miljarder kronor.
  • Nystartsjobben ska förstärkas så att arbetsgivare som anställer ungdomar som varit arbetslösa i minst tolv månader eller mer får motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften i stöd. Flera andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder planeras också, totalkostnaden beräknas bli 427 miljoner kronor.