Björn von Sydow (S).Björn von Sydow (S).

Det finns stora problem med dagens arbetsskadeförsäkring. Det slås fast i Arbetsskadekommissionens utredning som presenterades under ett seminarium under tisdagen. Ett av de största problemen som lyftes fram är att kvinnor har svårare än män att få ersättning för sina arbetsskador.

Kommissionens ordförande Björn von Sydow (S) menade att det är en fråga som skulle kunna lösas med hjälp av en sjukdomslista som bedömningsredskap men för att det ska leda till en förbättring måste forskningsläget om kvinnors arbetsskador och arbetssjukdomar förbättras.
  – Brist på forskning leder till avslag för kvinnor inom framförallt vården. Det måste föras in ett jämställdhetsperspektiv i forskningen, sa han.

Några mer konkreta förslag om hur man kan förbättra jämställdheten fördes inte fram. Kommissionen, som är helt fristående och arbetar på uppdrag av försäkringsbranschen i Sverige, har i uppdrag att undersöka hur olika huvudmän skulle kunna förbättra arbetsskadeförsäkringen. De menar dels att dagens försäkring kan förbättras inom Försäkringskassan och dels att man kan göra den mer lik trafikförsäkringen. Det senare skulle innebära att det blir lag på att alla arbetsgivare måste försäkra sina arbetstagare, att man inför ett nytt organ som ansvarar för arbetsskadeförsäkringarna och att man kan låta de privata försäkringsbolagen ta över försäkringarna.

Anna Hedborg, utredare vid Kommunal och tidigare Socialförsäkringsminister, menar att det skulle vara bra att lyfta ut Arbetsskadeförsäkringen från Försäkringskassan men är skeptisk till att privatisera försäkringen fullt ut.
  – Vi har ett dåligt system idag. Min drömlösning är att lägga alltihop i AFA Försäkring och få en kraftfullt offentligstyrd arbetsskadeorganisation. Risken om man låter de privata försäkringsbolagen ta över är att man inte får en tillräckligt offentlig organisation, säger hon.

Arbetsskadekommissionen

• Är en fristående kommission som finansieras av Svensk Försäkring som är en branschorganisation med ett fyrtiotal försäkringsbolag som medlemmar.
• Riksdagsledamoten Björn von Sydow (S), är ordförande och bland ledamöterna finns representanter för försäkringsbolagen, Försäkringskassan, AFA Försäkring samt forskare och professorer inriktade på arbetsmedicin.

Arbetsskadeförsäkringen

• Administreras idag av Försäkringskassan.
• Finansieras delvis av en arbetsskadeavgift som finns inbakad i arbetsgivaravgiften.
• Den som får en arbetsskada eller arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan har idag ofta rätt till ersättningar från AFA Försäkring, ett försäkringsbolag som ägs av arbetsmarknadens parter gemensamt.