– Vi räknar med att vara klara innan september månads slut, säger Kommunals ombudsman Maria Hansson.
  Agneta Jöhnk, chef för SKL:s  arbetsgivarpolitiska avdelning, bekräftar att ett avtal är på gång men är inte lika optimistisk vad gäller tiden.
  – Någon gång i oktober är vi nog klara, säger hon.
  Enligt Maria Hansson är parterna inte direkt oense om någonting utan diskuterar mest hur förhandlingsordningen ska se ut och hur avtalen ska utformas.
  En principöverenskommelse i frågan gjordes redan i våras, när det nya kommun- och landstingsavtalet slöts. Nu återstår ett mer detaljerat avtal.

I våras förklarade Kommunal och SKL att man hade två huvudspår.
  Nu är parterna inne på tre spår, enligt Maria Hansson.
  1. De med en färdig vård- och omsorgsutbildning. 75 procents arbete och 25 procents utbildning ska ge 75 procent av den högre lägstalönen i Kommunal (motsvarar 13 815 kronor/månad). Och utbildningen ska ge en ordentlig fördjupning.
  – Det kan vara till exempel demensvård eller vidareutbildning inom psykiatrin, någonting djupare än själva vård- och omsorgsprogrammet, säger Maria Hansson.
  Dessutom ska arbetsgivarna garantera en tillsvidareanställning när introduktionsåret är avslutat.
  2. De som har annan gymnasieutbildning än vård- och omsorgsprogrammet.
  3. De som inte har någon färdig gymnasieutbildning.
  För de båda sistnämnda grupperna behöver arbetsgivarna inte ge löften om tillsvidareanställning och den lön som betalas ut är 75 procent av den lägre lägstalönen för Kommunal (motsvarar 12 540 kronor).

Längst har parterna kommit när det gäller vård- och omsorgseleverna. När det gäller övriga grupper pågår snarlika diskussioner i de så kallade trepartssamtalen på finansdepartementet. Finansminister Anders Borg diskuterar med fack och arbetsgivare om lösningar när det gäller ungdomsavtal. I dag måndag (den 3 september) ska Kommunal och SKL träffa Anders Borg för vidare diskussioner.
  – Trepartssamtalen kan ställa till det lite grann för våra diskussioner, säger Agneta Jöhnk.
  Än så länge är det bara vård- och omsorgsyrken som har diskuterats. Då handlar det om äldre- och handikappomsorg och kommunal sjukvård. Och hittills är det endast kommunerna som varit på tapeten.
  – Det kommer säkert på landstingssidan också men jag har inte uppfattat samma intresse från de arbetsgivarna, säger Maria Hansson.