När EU för några år sedan antog Lissabonfördraget skrevs de anställdas skydd mot osakliga uppsägningar samt de fackliga organisationernas förhandlings– och strejkrätt in som grundläggande rättigheter.
  ETUI konstaterar i sin rapport att många av EU:s medlemsländer bryter mot fördraget utan att EU–kommissionen bryr sig.
  Tvärtom är kommissionen hårdnackad i sina krav på att krisländer som Grekland, Spanien, Portugal och Italien måste försämra arbetsrätten, i många fall genomförs försämringarna i strid mot EU–rätten samt nationella lagar och avtal.
  EU riktar uppmaningar till alla medlemsländer att öka ”flexibiliteten” på arbetsmarknaden och hålla lönerna nere.

ETUI beskriver hur EU–länder började förbereda försämringar av arbetsrätten innan den ekonomiska krisen bröt ut. Sedan krisen blev ett faktum har den blivit en ursäkt för många regeringar att driva igenom sämre villkor för löntagarna och deras fack på arbetsmarknaden.
  Enligt ETUI handlar det om sämre anställningstrygghet, sämre villkor när det gäller arbetstid och rätt till övertidsersättning, nya anställningsformer för att underlätta tillfälliga anställningar av främst ungdomar samt nya lagar som ogiltigförklarar centrala kollektivavtal.

I ETUI:s sammanställning har Sverige försämrat arbetsrätten genom regeringens beslut 2006 att införa tillfälliga anställningar som kan staplas på varandra i det oändliga.
  ETUI kritiserar också att Sverige har tagit bort kravet på att företag måste söka dispens för att kunna beordra extra övertid utöver det övertidstak som finns i arbetstidslagen. Numera kan företagen beordra extra övertid, om det finns särskilda skäl till detta, utan att först be om lov hos Arbetsmiljöverket.
  I slutet av september väntas dessutom en utredning föreslå hur arbetsgivarens kostnader ska kunna minska vid tvister om en uppsägning. Det är Moderaternas vallöfte, partiet tycker att det är för dyrt för arbetsgivaren att betala lön till den uppsagde tills tvisten är avgjord i domstol.

ETUI:s rapport presenteras vid brittiska LO:s kongress i Brighton nästa vecka. Landrapporterna är tänkt att uppdateras fortlöpande på ETUI:s hemsida.