Kommunal uppmanade skyddsombud i hela landet att anmäla enligt 6.6a (se faktaruta) över allt där hemtjänsten saknar arbetskläder. 35 sådana anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket.
  Ann Georgsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor som håller i frågan, säger att det kan vara så att många redan har arbetskläder. Men framför allt tror hon att många har en dialog med arbetsgivarna nu.
  Ann Georgsson känner inte till om fler arbetsgivare än Östersunds kommun bestämt sig för att införa arbetskläder efter aktionen (se länk), men hon vågar ändå se en positiv trend.
  – Det verkar som att frågan definitivt kommit upp på bordet. Det finns många goda intentioner om att införa arbetskläder. Det är mer tryck i frågan och den tas på större allvar än tidigare.

 Ann Georgsson, Kommunal.Ann Georgsson, Kommunal.

Nu väntar Kommunal på mer detaljerade gensvar från avdelningarna, de vill veta exakt vilka arbetsgivare som har arbetskläder och vilka som inte har.
  12 av de 35 anmälningarna kommer från skyddsombud i Skåne, från Tomelilla kommun och Malmö.
  Som KA skrivit tidigare krävde Arbetsmiljöverket att Leksands kommun skulle införa arbetskläder i hemtjänsten, men kommunen överklagade föreläggandet. Lena Lindskog, biträdande tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverket i Malmö, säger att de inte lämnar några besked till skyddsombuden förrän verkets jurister har granskat klart överklagandet i Leksand.

Arbetsmiljöverket ska hantera frågan enhetligt i hela landet eftersom det är liknande anmälningar överallt.
  – Skyddsombuden har möjlighet att begära åtgärder genom en 6.6a. Men man måste ha stöd i arbetsmiljölagstiftningen för det man kräver, annars kan vi inte hjälpa dem. Det är skillnad på arbetskläder och skyddskläder, säger Lena Lindskog. Man har sagt arbetskläder i anmälningarna och det är något annat.
  Arbetsmiljöverket kan ställa krav på skyddskläder men inte arbetskläder, förtydligar Lena Lindskog.
  Om Leksands överklagande går igenom, betyder det att ni lägger ner de anmälningar ni fått in?
  – Vi tar ändå kontakt med parterna och handlägger ärendet. Men då har vi ett budskap med oss när vi går ut.

Ann Georgsson, Kommunal, säger att även arbetskläder förhindrar smitta, i landstingen har personalen både arbetskläder och skyddskläder av den orsaken.
  – Skyddskläder kan vara handskar till exempel, men vi menar att det inte räcker för att förhindra smittspridning. Det kan vara så att man behöver förändra något i arbetsmiljölagstiftningen, för den är inte skriven för de här yrkesgrupperna, de flesta exempel i lagtexten ges från manliga yrken.
  Ann Georgsson hoppas att Arbetsmiljöverket ändå kommer att ställa krav på arbetskläder utifrån smittorisken. Annars finns andra vägar att gå. Som exempel säger hon att i landstingen finns föreskrifter från Socialstyrelsen om arbetskläder.
  – Många av patienterna i landstinget finns i hemtjänsten också. Det är väldigt märkligt att det finns föreskrifter för en del i vårdkedjan men inte en annan.

Arbetsmiljöverkets yttrande över Leksands överklagande väntas komma under fredagen eller början av nästa vecka. Innan dess vill juristen Pia Lindqvist inte uttala sig i frågan.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.

Vad är arbetskläder?

Definitionen av arbetskläder som Kommunal använder:
• En kortärmad arbetsdräkt.
• Dräkten används bara på arbetet.
• Det ska finnas ombyte.
• Tvättas i minst 60 grader.
• Arbetsgivaren ansvarar för tvätt av kläderna.
Uppfylls inte alla punkter så är det inte arbetskläder.