Tobias Baudin.Tobias Baudin.
Foto: Björn Svensson

Vad tycker ni om Socialdemokraternas förslag att slopa arbetsgivarnas kostnadsansvar för den andra sjuklöneveckan?
  – Vi välkomnar förslaget men det är viktigt att det kopplas till en trepartsuppgörelse mellan parterna på arbetsmarknaden och staten så att vi får en rehab- och omställningspakt. Det är det som behövs.

Varför välkomnar ni förslaget?
  – Just för att kunna få till ett ordentligt omställningsstöd för dem som drabbas av ohälsa.

Så för att gå med på Socialdemokraternas förslag kräver ni ett omställningsavtal på sjukområdet?
  – Det är det vi förutsätter att det kommer att leda till, att det också innefattar en sådan uppgörelse.

När arbetsgivarnas kostnadsansvar för de två första sjukveckorna infördes 1992 var ju en av tankarna att arbetsgivarna därmed skulle ta större ansvar för arbetsmiljön. Hur går det nu med arbetsmiljön?
  – Det finns väldigt mycket att förbättra när det gäller att förebygga arbetsmiljöproblem ute på arbetsplatserna. Därför är det så viktigt att koppla det här förslaget till en rehabuppgörelse.

Annars säger LO nej?
  – Vi förutsätter att om det genomförs så blir en trepartsuppgörelse verklighet också.

Sjuklöneansvar

Arbetsgivarnas kostnadsansvar för dag 1-14 infördes 1992. Samtidigt sänktes arbetsgivaravgiften.
Under en period i slutet på 90-talet utökades arbetsgivarnas sjuklöneansvar till 28 dagar.
Socialdemokraterna föreslår att arbetsgivarnas ansvar för dag 8-14 avskaffas. Staten ska i stället ta över kostnadsansvaret.
Det beräknas kosta statskassan 1,5 miljarder kronor per år.
S motiverar sitt förslag med att undersökningar visar att sjuklöneansvaret kan verka hämmande på viljan att nyanställa hos företagen. Dessutom förväntas förslaget, enligt S, bidra till en överenskommelse om omställningsavtal på sjukområdet.
LO föreslog samma sak redan förra våren, 2011.