Kristina Rasmussen, föreståndare för Bergslagsgården i Ängelsberg, ett privat boende för personer med psykisk funktionsnedsättning:

– Det förebyggande arbetet är det viktigaste och det handlar väldigt mycket om bemötande och kunskap om hur man hanterar hotfulla situationer. Men man behöver också rutiner för exempelvis hur man kallar på förstärkning eller var det är säkrast att befinna sig i rummet. Vi har utbildning i hot och våld en gång per år. Då går vi igenom vår handlingsplan, som personalen har varit med och skapat, och reviderar den. Vi upprepar bemötande och lite praktisk träning, till exempel hur du tar dig ur om någon tar strypgrepp på dig. Alla är med, även kök, städ och vaktmästare.

Kristina Rasmussen.Kristina Rasmussen.

– Vi har som rutin att polisanmäla mordhot eller slag. Vi gör också avvikelserapporter som vi går igenom på APT. De är jätteviktiga eftersom allt kan leda till förbättringar. Är det en allvarligare händelse har vi debriefing och vi kan ta in vår psykolog. Vi har inte skrivit några arbetsskadeanmälningar för det har inte blivit några skador till följd av hot och våld.
  –Vi har handledning regelbundet med psykolog och psykiatriker. Men har man varit med om något ska man få det vädrat tidigare. Behövs stödsamtal så får man det också.
  – Personalen har ansvar att rapportera förändrat beteende hos patienter för att jobba förebyggande.

 Henriette Hedström.Henriette Hedström.

Henriette Hedström, enhetschef för kommunal hemvård och nattpatrull i Skara:

– Det är viktigt att personalen pratar ut om de känner sig hotade och det är min uppgift att ta upp diskussion när det har förekommit något. Jag har det inte på varje APT för det är ju inte dagligdags något händer. Jag hoppas att det kommer fram till mig när något hänt. Som väl är har det inte hänt så ofta, men kommunen har en policy om hur vi ska minska risker och när det har hänt något så har jag den att gå efter.
  – Personalen rapporterar i ett formulär som är speciellt för hot och våld. Om den utsatta upplever det som en arbetsskada görs en anmälan. Personalen utbildas i demenssjukdom, mycket handlar om bemötande, och kan få stöd av psykiatri- och demenssjuksköterska. Vi har inte direkt haft utbildning i hot och våld men man tar upp det i introduktion av nyanställda och semestervikarier.
  – Medarbetaren och chefen har ett gemensamt ansvar – att man har tillräcklig information om de brukare man ska möta, att man vet hur man ska bete sig och inte tar personliga risker och att man dokumenterar om det har hänt något.