Britt Wikman är ordförande för vård- och omsorgssektionen i Östersund. Hon är övertygad om att det är tack vare Kommunals gemensamma satsning, som Östersunds politiker nu väljer att införa arbetskläder i hemtjänsten.
  – Jag förutsätter att det var för att vi lade en 6.6 a. Och vi fick nog politikerna att förstå att det bara är att gilla läget och skjuta till pengar, nu när det blev ett föreläggande i Leksand.

Bakgrunden är att ett skyddsombud i Leksands hemtjänst anmälde till Arbetsmiljöverket att smittorisken är stor när hemtjänsten bär privata kläder. Arbetsmiljöverket krävde då att kommunen inför arbetskläder. Kommunal i sin tur uppmanade skyddsombud i hela landet att göra precis samma sak som skyddsombudet i Leksand.
  Förra veckan skrev KA om en sektion som var kritisk till Kommunals tillvägagångssätt (se länk). Men Britt Wikman välkomnar uppmaningen som sektionen fick från Kommunals förbundskontor via avdelningen. Detta eftersom sektionen försökt driva frågan om arbetskläder förr, utan att lyckas.
  – Vi fick uppmaningen att varje arbetsplatsombud i hemtjänsten skulle göra anmälan. Men det funkar inte utan vi sa att huvudskyddsombudet gör en anmälan för hela förvaltningen, och det fick vi ju godkänt på.

Enligt Kommunals uppmaning skulle skyddsombuden anmäla till Arbetsmiljöverket, men i det här fallet räckte det att anmäla till arbetsgivaren. Medlemmarna är positiva, säger Britt Wikman.
  – Men barnomsorgen och omsorgsverksamhet som inte får arbetskläder nu, de undrar ju när de får. Men det blir ju en sporre att jobba vidare. Vi har redan flaggat för det hos arbetsgivaren.
  Carina Zetterström (C) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
  Kommunal har drivit arbetskläder i äldreomsorgen förr, varför väljer ni att införa arbetskläder nu?
  – Därför att det har varit en efterfrågan och nu fanns det medel som var möjliga att satsa och vi tyckte det var en prioriterad åtgärd.
  15 miljoner på två år satsar kommunen på ”kompetensutveckling och arbetsmiljöåtgärder”, där en del är arbetskläder.
  – Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det fanns problem med att bemanna med vikarier under semestern. Det handlar om att i framtiden ska vi konkurrera om vårdpersonal med andra kommuner, regioner och även i Europa.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är alltså ett skäl till att införa arbetskläder, enligt Carina Zetterström. Men det finns fler.
  – Det är också ett jämställdhetsperspektiv eftersom tekniska, där mest män jobbar, har kläder. Och de privata utförarna erbjuder fria arbetskläder. Och man minimerar risken för smitta.
  När får barnomsorgen arbetskläder?
  – Nu har vi sagt att vi hade utrymme för det här, vi får ta med det i budgetarbetet inför 2014. Men en del förskolor har själva köpt in utekläder så vi behöver se vad som finns för behov först.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf.
Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket.