Det är Omställningsfonden som betalar böcker och resor till testen i Stockholm. Sedan årsskiftet hjälper fonden uppsagda från kommun eller landsting.
  Anna Hakobylan, 48, hade jobbat på BB i Gävle i sex år när tjänsten drogs in. Plötsligt ansågs hon inte ha tillräcklig kompetens för att jobba kvar på sjukhuset.
  – Det var jättejobbigt. Jag har kämpat i så många år. Och så skulle jag börja om, säger Anna Hakobylan.

Hon kom till Sverige från Armenien för tolv år sedan. Då hade hon utbildning som sjuksköt­erska och barnmorska. Enligt Socialstyrelsen kan hon arbeta som undersköterska i Sverige om arbetsgivaren anser att hon har kompetens för arbetsuppgifterna. Men när tjänsten på BB försvann ansåg arbetsgiv­aren att Anna Hakobylan inte hade kompetens för något annat jobb. Under uppsägningstiden var hon arbetsbefriad.

I stället kontaktade arbetsgiv­aren Omställningsfonden. Där har hon fått hjälp att skriva CV och ett personligt brev. Men har också fått hjälp att validera sina kunskaper.
  – Jag är nöjd och tacksam. Jag visste inte om att det gick att göra så här.
  Även om Anna Hakobylan tror att hon ska klara testen, är hon nervös.
  – Jag har läst allt förut och har betygen, men det var 25 år sedan. Nu är allt på ett annat språk.