Under årets sju första månader lämnade 160 av 763 Omställningsfonden. De flesta gick vidare till nytt jobb, några startade eget, andrar studerar.  Att det inte är fler beror på att de flesta har sex månaders uppsägningstid och inte påbörjar stödet under uppsägningstiden.
  Flest ansökningar kommer från lärare. När det gäller Kommunal är de största yrkesgrupperna barnskötare, elevassistenter och personliga assistenter. Av dem har 30 gått vidare till nya jobb. Något fler än hälften, 18, fått fasta tjänster.

Omställningsfonden hjälper varje individ att leta efter tänkbara jobb. Och lär ut vad man ska tänka på när man söker jobb, det kan handla om formuleringar i breven.
  – Jag kanske inte behöver skriva att jag är arbetslös. Det är inte det arbetsgivaren går i gång på, det är den faktiska kunskapen, säger Per Sundqvist, verksamhetschef på Omställningsfonden.
  Man kan också få hjälp med kortare utbildningar, ofta handlar det om datakunskaper. Men det finns också de som utbildat sig till bussförare eller väktare. Några har startat eget. Flyttbidrag till jobb på annan ort ges också.

För många andra yrken tar det sex till åtta månader att hitta nytt arbete. Per Sundqvist bedömer att det kan gå snabbare för de som arbetat i kommun och landsting.
  Stöd kan sättas in redan under uppsägningstiden – om arbetet så tillåter. Men få har blivit arbetsbefriade. Och få går ifrån jobbet för att träffa en rådgivare eller delta i en utbildning som gör det lättare att få nytt jobb, enligt Per Sundqvist.
  – Jag tycker att arbetsgiv­aren är ganska välvilligt inställd. Men det vi märkt är en extrem lojalitet, i synnerhet inom personlig assistans och hemtjänst. Man är lojal med sin brukare och vill inte ta sig tiden till det här.

Ändå ger avtalet rätt till en extra månadslön om man inte får ledigt för att delta i till exempel en utbildning. Per Sundqvist tror att många inte går ifrån jobbet för att de hoppas på vikariat när de blivit uppsagda.
  – De kan tänka att de gör sig krångliga för arbetsgivaren om de går ifrån, och att de då mister möjligheten att bli tillfrågad för något nytt längre fram.
  Per Sundqvists råd är att man ska ta ett tillfälligt jobb.
  – Alla jobb oavsett längden är ett steg i riktning mot det som man helst skulle vilja få. Oftast börjar man med en timanställning, sedan övergår den i en visstidsanställning och i tillsvidare anställning. Det är stegen, tyvärr är det sällan en tillsvidareanställning man får.

Det här gör Omställningsfonden

Omställningsfonden hjälper den som sägs upp på grund av arbetsbrist från kommun, landsting samt företag och kommunalförbund som tillhör Pacta. Fonden startade 1 januari.
763 godkända jobbsökare januari-juli.
160 har avslutat.

De vanligaste yrkesgrupperna:
• Lärare
• Skol- och barnomsorgspersonal (elevassistenter, barnskötare m fl)
• Vårdare, undersköterskor och vårdbiträden
• Personliga assistenter
• Lokalvårdare
• Administratörer
• Hantverkare
• Handläggare
• Kök- och måltidspersonal
• Handledare

För att få stöd ska du …
… ha varit tillsvidare anställd i minst ett år, arbetat minst 40 procent.
… blivit uppsagd 1 januari 2012 eller senare.

Det här kan du få:
• Möjlighet finns till att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden för att söka nytt jobb.
• Stöd att söka nytt arbete, kortare utbildning, hjälp att prova på annat arbete eller starta eget.
• Stödet kan ges i 24 månader från den dag man blir arbetslös.

Ekonomiskt stöd
• Den som har rätt till a-kassa kan få 80 procent av lönen under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar. Krav på minst fem års anställning.

Läs merwww.omstallningsfonden.se.

För kommunalare med privata arbetsgivare finns:
• Trygghetsfonden TSL för bussförare, lantarbetare och sotare.
• KFS- företagens trygghetsfond för anställda i kommunala och landstingsägda företag.
• TRR Trygghetsrådet för anställda i privata företag.
• KTR Kyrkans Trygghetsråd för anställda i Svenska Kyrkan.