Friåret fanns på nationell basis i Sverige under åren 2005 – 2006, men den borgerliga regeringen avskaffade det. Systemet gick ut på att man kunde vara ledig från tre månader upp till ett år och att ens tjänst då ersattes av en långtidsarbetslös. Den lediga fick ersättning motsvarande 65 procent av a-kassan.

I Finland infördes reformen på prov 1996 och permanentades 2009. Ersättningen i Finland är högre än den var i Sverige, i vårt östra grannland får den lediga 70 procent av lönen eller 80 procent om man jobbat längre än 25 år.
  Och intresset är alltså stort. 18 500 finländare hade friår i fjol.
  – Fortsätter den här utvecklingen kan det nog bli fler än 20 000 som lyfter friårsersättning i år, säger Heidi Kemppainen, på finska Försäkringskassan, till TCO-tidningen.

Tidningen berättar att antalet friårslediga under första halvåret i år stigit med 30 procent jämfört med samma period i fjol.