”PepsiCo förbättrar vattensituationen i världen. Vi är stolta.” Inne i en av kongressalarna i Älvsjö berättar juryn för varför PepsiCo är värda industrivattenpriset. Det är Världsvattenvecka i Stockholm. Och det är högtidligt med trumpetfanfarer och jazzmusik med sångerskan Matilda Mörk, när priset ska delas ut.
  PepsiCo har minskat vattenförbrukningen i sin verksamhet, med nära 16 miljarder liter år 2011, jämfört med år 2006. Företaget hjälper också bönder med effektivare odlingsmetoder.
  Vid prisutdelningen får Pepsi rungande applåder.

 Jerry van den Berge, EPSU.Jerry van den Berge.

I mässhallen står Jerry van den Berge från EPSU, den europeiska fackliga federationen för de offentliganställda.
  Han tar upp en trave broschyrer och affischer, som han tänker dela ut. Budskapet är att EU ska garantera dricksvatten och sanitet som en mänsklig rättighet. Dricksvatten ska skötas offentligt och inte av privata företag. På min fråga om priset till PepsiCo svarade han:
  – Det är svårt, jag försöker vara positiv men spontant verkar PepsiCo bara visa upp en image som inte stämmer med verkligheten. Må så vara att företaget minskat sin förbrukning av vatten men det är ändå en bråkdel jämfört med vad det utnyttjar. Det är en av världens största användare av vatten och ett av de företag som utnyttjar våra naturtillgångar mest.

En av anledningarna till att Jerry van den Berge är med under Världsvattenveckan är för att med egna ögon se den massiva lobbyismen som nu sker, där stora multinationella företag, som PepsiCo, får allt större inflytande inom FN, Världsbanken och andra organisationer.
  PepsiCo omsätter 66 miljarder dollar och sponsrar Världsvattenveckan.
  Vatten är grunden för all industri, jordbruk och energi.
  – I en värld där det börjar råda brist på vatten, blir den här typen av företag sårbara och ser ett hot mot sina vinstintressen. Därför vill PepsiCo framstå som det ansvarsfulla företaget, säger han och går vidare. Här och var lägger han fram sina broschyrer och affischer om vatten som en rättighet för alla människor.

Stockholm Industry Water Award

Stockholm Industry Water Award instiftades år 2000 av SIWI, Stockholm International Water Institute, i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och World Business Council for Sustainable Development.