Agneta Svensson har flera gånger drabbats av hot och våld i sitt arbete på ett boende för personer med både psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, som enligt huvudskyddsombudet är en av kommunens tyngsta arbetsplatser. Agneta har varit sjukskriven efter händelserna, på grund av sömnsvårigheter, ångest och vredesutbrott på jobbet.
  Hon läste i KA (nr 11/12) att hon har rätt till ersättning från AFA för karensdag, inkomstbortfall och läkarkostnader. Men hennes arbetsskadeanmälningar hade i juni inte nått Försäkringskassan, trots att hon skrev två av dem i oktober förra året. Hon frågade sin chef var anmälningarna fanns och först då skickades de in.
  – Min chef hjälpte mig att göra de två första anmälningarna så det föresvävade mig inte att de inte hade kommit fram.

 Agneta Svensson.Agneta Svensson.

Göteborgs stad använder sedan ett par år tillbaka ett it-system, ”Lisa”, där medarbetarna ska fylla i arbetsskador och tillbud. Anette Pettersson, huvudskyddsombud i stadsdelen Örgryte-Härlanda, har fått spåra anmälningar som medlemmar skrivit, ibland har de inte nått Försäkringskassan.
  – Alla chefer har inte svarat upp tillräckligt snabbt. Det är inte okej, det ska göras skyndsamt.
  Medarbetare har också tyckt att systemet är krångligt, en del är ovana vid datorer. Problemet beror inte bara på ”Lisa”, enligt Anette, utan även på chefers okunskap. Men när ”Lisa” infördes så backade det systematiska arbetet kring arbetsskador och tillbud, anser Anette. Till exempel ska frågan diskuteras på varje APT.
  – Verktyget är bra men vi hade önskat bättre introduktion och implementering. Både chefer och medarbetare behöver bättre utbildning i ”Lisa”.

Problemen har lyfts i flera förvaltningar och i kommunen centralt. Håkan Persson, ombudsman på Kommunal Väst, säger:
  – Många arbetsskadeanmälningar har inte kommit fram till respektive skyddskommitté. Det är jätteallvarligt utifrån arbetsmiljösynpunkt. Det blir svårt att jobba förebyggande om man inte får in rapporter.
  Ulf Johansson är huvudskyddsombud vid Göteborg vatten. Hans problem är att facket inte fått behörighet till systemet.
  – Förr fick vi alltid en kopia på anmälan. Vi vill ju se vad chefen skriver för åtgärder.
  Marianne Thellsten, HR-chef i Örgryte-Härlanda, säger att de haft flera utbildningar för cheferna och en ny är på gång.
  – Sedan får chefen hjälpa sina medarbetare. Vi uppmanar chefer att rapportera alla arbetsskador. Det är ofta inte systemet det är fel på, utan att man inte hanterar det på rätt sätt.
  En annan åtgärd är att huvudskyddsombuden ska få behörighet att gå in i ”Lisa”, men det är inte genomfört än.

Agneta Svenssons chef Cecilia Axelsson säger:
  – Det stämmer att anmälningarna skickats in väldigt sent till Försäkringskassan. Jag har nu vidtagit rutiner för att det ska göras skyndsamt. Nu träffas jag och arbetsplatsombudet kontinuerligt och ser till att allt skickas in. Sedan i våras, efter diskussion med fackliga, har vi uppe frågan på APT.

Arbetsskada

• Arbetsgivaren ska omedelbart anmäla alla skador som uppstått i arbetet till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador, både fysiska och psykiska.
• Arbetsmiljöverket bygger sin statistik på dessa anmälningar.
• Gör också en TFA-anmälan till AFA försäkring.
• Tillbud – händelser som kunde lett till skada – ska också rapporteras till arbetsgivaren.