Han är docent i sociologi vid Göteborgs universitet och är en av de svenska forskare som har undersökt människors inställning till jobb i flera olika länder. Resultaten finns i antologin Job Satisfaction and Commitment to work.
  Den instrumentella hållningen, alltså att jobbet saknar egenvärde, är vanligare bland arbetare i Storbritannien och Frankrike. Bland sex undersökta länder är inställningen ovanligast i Sverige och Norge.

Forskarna har också tittat på arbetsglädje och engagemang i yrken som klassas som lågstatusjobb, till exempel hemtjänstpersonal, mentalskötare, renhållningsarbetare och servitörer.
  – Det finns en utbredd föreställning att människor i lågstatusjobb enbart jobbar för pengarnas skull och inte är så engagerade i sina arbetsuppgifter. De förväntas istället förverkliga sig på sin fritid.  I våra intervjuer har vi sett att det inte är så enkelt. Vi var lite förvånade över att möta så mycket arbetsglädje och engagemang. Det hade vi inte riktigt förväntat oss, säger Ylva Ulfsdotter Eriksson, lektor på sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet, till suntliv.nu.

Flera av de intervjuade tyckte att det är en fördel att kunna släppa sina arbeten på fritiden och hos vårdanställda fanns en stor medvetenhet om skiljelinjen att visa omsorg och att engagera sig känslomässigt, vilket ansågs nödvändigt för att må bra och göra ett bra jobb.
  I nordiska länder är också arbetsviljan – att vilja arbeta även om man inte skulle behöva pengarna – större än i andra länder.