Bakgrunden är ett skyddsombud i Leksand som skickade en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket om bristen på arbetskläder i hemtjänsten. Arbetsmiljöverket gav henne rätt och ålade kommunen att införa arbetskläder.
  Nu såg facket sin chans och uppmanade alla landets avdelningar att skicka in exakt likadana 6:6a-anmälningar över hela Sverige.
  Men det här har väckt ont blod inom organisationen. I ett brev till Kommunal är sektionen och dess ordförande Lena Ezelius mycket kritisk till tillvägagångssättet. Hon skriver bland annat:
  I sektionen har vi den uppfattningen att om en fråga inte är av allvarlig karaktär ska en 6:6a läggas EFTER diskussioner som skett med arbetsgivaren och att den då skrivs med hänsyn till de diskussioner som föranlett 6:6a. Inte efter en nationell instruktion.

 Lena Ezelius, Kommunal.Lena Ezelius.

När Kommunalarbetaren talar med Lena Ezelius utvecklar hon kritiken:
  – Här går man ut och säger att alla ska göra på samma sätt. Det är att allvarligt inskränka skyddsombudsrätten. Det allvarliga är demokratin i det här.
  Hon betonar att hon inte är emot arbetskläder i hemtjänsten:
– Det är jätteviktigt att poängtera att vi inte är emot gemensamma nationella insatser kring arbetskläder. Men ingen lag föreskriver att man kan jobba så här och då drar vi ner brallorna på våra egna skyddsombud.

Ann Georgsson är ombudsman på Kommunals förbundskontor och en av dem som har arbetat fram arbetssättet. Hon försvarar det här sättet att jobba:
  – Det finns ett stort tryck från medlemmarna i den här frågan och vi har arbetat med den i massa år. Det är ett ansvarstagande vi tar för att införa arbetskläder och på det sättet säkerställa att smitta inte sprids.
  En annan del av Gullmarsplanssektionens kritik är att alla medlemmar inte vill ha arbetskläder, och att ett införande av arbetskläder riskerar att hota de skobidrag som finns på många håll. Så här skriver man:
  Många medlemmar i hemtjänsten har klart uttryckt att de inte vill ha arbetskläder, att det är skor och vinterkläder som är prioriterat i de fall arbetskläder önskas.

Alla avdelningar ska komma med sammanställningar av den nationella aktionen, denna sammanställning beräknas vara klar inom tre veckor.
  Under tiden pågår Leksandsärendet. Kommunen där har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut och verket låter nu sin jurist titta på fallet som därefter ska behandlas i förvaltningsrätten i Falun.

6.6 a-anmälan

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. ?Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket.

Vad är arbetskläder?

Här är Kommunals definition av arbetskläder:
• En kortärmad arbetsdräkt
• Dräkten används bara på arbetet
• Det ska finnas ombyte.
• Tvättas i minst 60 grader
• Arbetsgivaren ansvarar för tvätt av kläderna
Uppfylls inte alla punkter så är det inte arbetskläder.