Det är ett ettårigt avtal som Kommunal och Vårdföretagarna har undertecknat och det gäller från 1 augusti i år till 31 juli 2013. Det finns inte någon individgaranti, utan det är upp till de lokala parterna hur de 600 kronor i potten ska fördelas.

Nytt i avtalet, och en seger för Kommunal, är att ambulanssjukvårdarna numer har rätt till restidsersättning. Den ger bland annat rätt till ersättning vid beordrad tjänsteresa utanför anställningsområdet, något som inte är ovanligt för ambulanssjukvårdare.
  OB-ersättningen höjs med 2,6 procent och för övertid som är mer än två timmar närmast före eller efter schemalagd arbetstid ligger ersättningen nu på 170 procent per timme.