Enligt TT:s siffror, som refereras av bland andra Dagens Nyheter, kommer nu drygt 160 av landets kommuner ha nattisverksamhet. För Kommunal är detta en seger.
  – Nåt sånt här stort framsteg har vi inte sett förut, det känns jättejätteroligt.
  Vad tror du att det beror på?
  – Jag ska inte ta åt oss hela äran, men jag tror att det har haft en ganska stor betydelse att Kommunal har synliggjort frågan. När jag träffar medlemmar som har de här behoven känner de sig ofta skambelagda och känner sig bortviftade av kommunerna. Vi tillsammans med Makalösa föräldrar har skapat ett tryck i den här frågan.
  Men varför är detta en facklig fråga?
  – När man pratar om barnfattigdom så hänger det samman med att föräldrar inte kan försörja sig. Man måste se hela den bilden. En av de viktigaste frågorna för en fackförening är att stödja medlemmarna att kunna försörja sig och då är det här en väldigt viktig fråga. För det skapar förutsättningar för det hundratusental medlemmar Kommunal har som arbetar på andra arbetstider än mellan åtta och fem.
  Är det oproblematiskt att fler barnskötare måste jobba natt?
  – Oproblematiskt är det inte. Det är en utmaning för oss att skapa goda arbetsvillkor för nattarbete.
  När barnskötarna jobbar natt får de lön enligt ”sovande jour” som innebär att de bara får hälften av vad de fått än om hade jobbat dag. Hur ser du på det problemet?
  – Det gäller absolut inte bara barnskötare. Det gäller ambulanspersonal, det gäller personliga assistenter, det gäller folk som jobbar på gruppboenden. Jouren kommer komma i ett väldigt större fokus, redan i nästa avtalsrörelse. För allt fler medlemmar jobbar allt mer jour och man måste vara länge på arbetsplatsen för att få en vettig inkomst.
  Kan du lova att Kommunal kommer kämpa hårdare för dessa medlemmar?
  – Det kan jag absolut lova.
  Riskerar inte nattisen innebära att barnskötare måste jobba mer med förvaring och mindre med pedagogik?
  – Det är ett helt fel sätt att se på det. Den pedagogiska verksamheten ska vara integrerad i vistelsen på förskola och det är absolut ingen förvaring. Att fostra barn är ett pedagogiskt arbete.
  Jag antar att du har läst Hanne Kjöller på ledarsidan i DN i dag. Hon ifrågasätter bland annat att det finns ett verkligt behov av nattis. Vad säger du om det?
  – Hon ser det här som ett begär, inte ett behov. Jag tycker det är ett sätt att skambelägga ytterligare. Hennes verklighetsuppfattning är att det mycket väl skulle gå att ordna så att arbetsgivare ser till så att småbarnsföräldrar får vettiga arbetstider. Men hon har begränsade erfarenheter helt enkelt. Det är ett korkat sätt att lägga en ytterligare skambörda på föräldrar som bara försöker försörja sig.
  I Stockholms stad med över 800 000 invånare finns det ett nattis. Vad tycker du om det?
  – Det är löjligt.