Från första oktober kommer företagshälsovården slumpvis välja arbetsplatser där alla ska få blåsa. Om testet ger utslag tas blodprov och den anställde kan tas ur tjänst. Under ett år ska en fjärdedel av alla anställda testas. Tidigare har det funnits test inom ambulanssjukvården och operation. När test skulle införas inom medicindivisionen reagerade Tord Andersson:
  – Det kändes konstigt att varje enhet skulle ha sin egen policy, så jag tog själv upp det här med landstingsledningen. Ska vi ha en policy så ska vi ha en gemensam för hela landstinget. Det fick jag gehör för.

För Kommunal är det viktigt att ett test som ger utslag leder till rehabilitering och behandling. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar. Tord Anderssons erfarenhet är att alkohol är en del i många rehabärenden.
  – Det är mycket vanligare än vad många tror.
  Information om alkotestet har funnits på landstingets intranät sedan i början av veckan. Än har Tord Andersson inte fått några reaktioner från Kommunals medlemmar. Han är beredd på att några kommer tycka att testen är integritetskränkande. Det har också diskuterats av fack och arbetsgivare i samverkansgruppen.
  – Vi tror inte att det ska bli integritetskränkande. Men det finns saker som jag kan vara orolig för. Om någon kommer påverkad ska man reagera, man ska inte vänta på det slumpmässiga testet. Det finns ju en risk med att man går och väntar på det.
  Vad händer om man vägrar att bli testad?
  – Då drar man igång rehabkedjan utifrån varför man inte vill bli testad.
  Tord Andersson hade gärna sett att testerna omfattat fler droger. Men så blev det inte.

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand införde alkohol- och drogtest för sex år sedan. Slumpmässiga test har dock bara genomförts en gång.
  – Vi identifierade områden som är svårare att hantera, rättspsykiatri och psykiatri. Sedan fick vår FOU-avdelningen göra ett slumpmässigt urval. Vi lyckades identifiera ett par personer som chefen då fick jobba vidare med, säger Karin Westin, tidigare personalchef.
  Skälet till att inte fler slumpmässiga test genomförts är att Landstinget Västernorrland har gjort stora neddragningar och fokus legat på organisationen. Karin Westin ser testen som en del av det förebyggande arbetet mot ohälsa.
  – Om det handlar om riskbruk eller missbruk kan man orsaka andra skada. Det blir också en arbetsmiljöfråga utifrån arbetskamrater ta över en hel del av arbetsuppgifterna. Som också sliter ont för att det är svårt att närma sig den här personen. Jag ser inte att vi kränker någon, säger Karin Westin.

Drogtester vid misstanke om missbruk och vid nyanställningar förekommer också. Karin Westin tror att det kan ha lett till att någon sökande dragit tillbaka sin ansökan.
  Positiv till testen är också Jan-Olov Lampinen, ordförande för Kommunal vid landstinget i Västernorrland. Han har inte fått många negativa reaktioner från medlemmarna.
  – Jag tycker att man måste acceptera det om det sker under ordnande former. Det handlar om patientsäkerheten, säger Jan-Olov Lampinen.