Varför gör ni den här insamlingen?
  – Många av oss som är med jobbar på sjukhuset eller har jobbat där tidigare. De drar ner på personal och vårdplatser, samtidigt som befolkningen ökar. Vi kan inte ta hand om alla som blir sjuka.

Sjukhuset ska spara ytterligare 450 miljoner kronor i år. Hur kommer det att slå?
  – Det drabbar både personal och patienter. Vi kan inte tillgodose patienternas behov längre. Vi ska vara överallt samtidigt.

 Sara Johansson, undersköterska på Skånes universitetssjukhus.Sara Johansson.

Vad ska ni göra med insamlingen?
  – Alla namnen ska överlämnas till Region Skånes styrelse inför deras möte i september.

Tror du att ni kan göra skillnad?
  – Jag tror knappast att de kommer att ge oss mer pengar bara för det här, men förhoppningsvis leder det till någonting så småningom. Man kan inte bara vara passiv. Det här är inte hållbart längre, man måste göra någonting.

Fotnot: Namninsamlingen finns här.