Hon berättar att flera underskötersketjänster försvann vid den senaste omorganisationen. Sedan åsskiftet sker ryggoperationerna på operationsavdelning två.
  – Vi har varnat för att vi skulle bli underbemannade, säger Ann-Mari Lind.
  En viss förstärkning har skett, men hon anser att den inte är tillräcklig.
  – Det har blivit mycket tyngre och vi sliter hårt. Jag ljuger inte om jag säger att vi opererat oerhört mycket ryggar i sommar. Det har varit tre eller fyra varje dygn, säger Ann-Mari Lind.

Samtidigt berättar hon att det arbetslag som har beredskap ofta har ringts in under både vår och sommar.
  Många av patienterna är tunga och kan vara svårt skadade. Vid tunga lyft hjälps olika yrkesgrupper åt. Det gäller andra sysslor också. Den höga arbetsbelastningen har enligt Dagens Medicin lett till att närmare 30 sjuksköterskor lämnat Operationscentrum.
  – Det är klart att det påverkar oss att det blir färre sjuksköterskor. De har hjälpt oss under våren. När de försvinner blir det inte lättare i höst, säger Ann-Mari Lind.

Hon känner inte till att några undersköterskor söker jobb på annat håll.
  – Jag hör ju att de yngre funderar på om de ska lämna vården helt, säger Ann-Mari Lind.