Olyckan skedde i januari 2009. Idrottshallen hade fått nya handbollsmål och barnskötaren kom in i hallen med en grupp bestående av 18 barn i åttaårsåldern. Några av pojkarna gick fram mot handbollsmålet och började lossa det med ett rep. Plötsligt föll målet ner mot golvet och en av pojkarna hann inte undan och dog av skadorna.

Tingsrätten menade att barnskötaren borde varit aktsam, bland annat eftersom det saknades varningstexter. Det är alltså till viss del avsaknaden av information som friar arbetsgivaren.
  – Det innebär ju att ju mindre information, desto bättre för arbetsgivaren. Det är så oseriöst så det liknar ingenting, säger Bo Villner på rättsskyddet.
  Idrottslärarna på skolan hade uppmärksammat skolledningen på att de nya målen var otympliga och tunga, men den informationen nådde aldrig fram till barnskötarna. I dag är alla målen av den här typen borttagna i Stockholms stad.

Ett annat skäl till att Bo Villner menar att domen är felaktig är själva arbetssituationen. Tingsrätten menar att när barnskötaren kom in i idrottshallen med 18 barn borde han ha undersökt handbollsmålet.
  – Hur stora chanser hade han att göra det? Det är faktiskt en liten rättsskandal det här.
  I tingsrätten företräddes mannen av en vanlig brottmålsadvokat, men nu är det alltså Kommunal som har överklagat, och mannen företräds av Bo Villner. Första rättegångsdagen i hovrätten är den fjärde september.

På Kommunal är det ombudsmannen Tom Jansson som har haft hand om fallet. Han säger:
  – Jag är ju fritidsledare själv. Och när man tar med barnen till en skog eller en badstrand säkerställer man först att man har koll på allt. Men i en idrottshall utgår man från att det ska vara en säker miljö. Här har det varit skyddsronder också.
  Tom Jansson jämför med ett fall i Skåne, där ett barn drunknade under en simutflykt. Då fälldes arbetsgivaren.
  – En fällande dom nu skulle göra läget rättsosäkert. Vad är arbetsgivarens ansvar? Vad är den anställdes ansvar? Vilket ansvar kan vi gå ut och säga att våra medlemmar har?

LO-TCO Rättsskydd

• LO-TCO Rättsskydd är en juristfirma som ägs av de fackliga organisationerna LO och TCO.
• Om facket anser att ett fall ska drivas, antingen i Arbetsdomstolen eller vanlig domstol, driver LO-TCO Rättsskyddet fallet kostnadsfritt för medlemmen.
• LO-TCO Rättsskydd driver fall som arbetsrätt, lönetvister uppsägningar och brottsmål.
• LO-TCO Rättsskydd har cirka 60 anställda.