När Kommunal spikade kraven förra hösten var målet löneökningar på 3,5 procent och 100 kronor i jämställdhetspott. Sedan dess har många avtal landat på 2,6 procent. Nu har Kommunal signalerat att det är det som man har siktet instället på. Arbetsgivarna är inne på samma linje.
  – Vi följer samma nivå som andra på arbetsmarknaden, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
  Men hon vill inte gå in på arbetsgivarnas utgångsbud.

Kommunal kräver att visstidsanställningarnas längd ska begränsas.
  – Vi för diskussioner med Kommunal, det finns många olika parameterar, säger Inga-Kari Fryklund.
  Ersättningen för sovande jour är enligt Kommunals sektioner en av de absolut viktigaste frågorna. Kommunal kräver att all tid på jobbet ska räknas som arbetstid.
  – Vi har olika hållning, men vi går in i frågan openminded. Vi ska se hur det ser ut i dag och hitta en bra lösning, säger Inga-Kari Fryklund.
  Hon betonar att det är viktigt att ha branschanpassade avtal som upplevs attraktiva både av arbetsgivare och av arbetstagare. Samtidigt återkommer hon till att den ersättningsnivå som kommuner och landsting sätter i upphandling och LOV-system är avgörande.
  – Villkoren i kollektivavtalen måste matchas av kraven och ersättningsnivåerna från beställaren, säger Inga-Kari Fryklund.

Risk finns annars för att företag inte tecknar kollektivavtal.
Arbetsgivarna har tidigare signalerat att de vill ha både lokala avtal och avtal utan siffror.
  – Vi har det på flera områden, bland annat för sjuksköterskorna. Erfarenheten är att det gett bra utfall. Det är en förhoppning att hitta det på Kommunals område också. Men det är en fråga på lång sikt, vi driver inte den så hårt, säger Inga-Kari Fryklund.