Den danska studien omfattar 5 700 kvinnor som arbetar i äldreomsorgen. De har fått svara på frågor om mobbning och depression vid två tillfällen med ett par års mellanrum.
  Av kvinnorna som inte var mobbade vid det första frågetillfället hade 1,5 procent drabbats av depression två år senare. Av de som mobbades ibland hade 3,4 procent drabbats av depression vid tillfälle två. Av de som upplevde mobbning ofta hade 11,3 procent fått en depression efter två år.

Det innebär att de som mobbades ofta hade åtta gånger så hög risk att bli deprimerade som dem som inte mobbades alls.
  Studien har gjorts av forskare knutna till Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.