Motsvarande kostnad i Kommunals a-kassa är i dag 160 kronor, eller 142 kronor om man också är med i facket.

Bakgrunden till Sekos sänkning av arbetslöshetsavgiften är att arbetslösheten hos dem har minskat och Sekos a-kassa bedömer att den kommer att fortsätta ligga kvar på lägre nivåer.

A-kassan 

Så skiljer sig medlemsavgifterna (uppgifter från
2012-06-01 före Sekos sänkning):

 Musikernas  444
 Hotell- och restauranganställdas  410
 Sveriges arbetares (Syndikalisternas)   330
 Fastighetsanställdas  310*
 ALFA-kassan  297
 Skogs- och lantbrukstjänstemännens   280
 Hamnarbetarnas  275
 Svensk handels och arbetsgivarnas  269
 Säljarnas  240
 Handelsanställdas  222
 GS (grafiker och skogsarbetare)  220
 IF Metall  217
 Livsmedelsarbetarnas  217
 Seko  208
 Bensinhandlarnas  195
 Byggnadsarbetarnas  195
 Transportarbetarnas  181
 Farmacitjänstemännens  177
 Kommunalarbetarnas  160*
 Småföretagarnas  150
 Unionens  140
 Journalisternas  130
 Pappersindustriarbetarnas  129
 Vision  119
 Lärarnas  108*
 Elektrikernas  105
 Statstjänstemännens  96
 Ledarnas  93
 Akademikernas  90
 Finans- och försäkringsbranschens  85

* För Fastighetsanställdas, Kommunals och Lärarnas a-kassa gäller att de är billigare om man också är med i facket. Fastighetsanställda betalar då 295, kommunalare betalar 142 och lärare betalar 90 kronor.
Medlemsavgiften består av två delar: a-kasseavgift och arbetslöshetsavgift. För samtliga fack gäller att det är billigare att vara med i a-kassan om man är arbetslös. Då betalar man nämligen inte den arbetslöshetsavgift som är inräknad i siffrorna ovan.
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen