Vi anställda på Medicinen 15 på SUS (Skåne universitetssjukhus) i Malmö har nu mitt under sommaren fått ett dystert besked. Efter att tillfälligt vistats i andra lokaler kommer vi inte att få flytta tillbaka till avdelningens nyrenoverade lokaler efter sommaren. Vår avdelning, med 20 vårdplatser och 30 anställda, kommer istället att läggas ner!

Det är upprörande att man lägger ner en väl fungerande verksamhet trots att det finns stor brist på vårdplatser. Medicinen 15 öppnades för att trycket var stort och avdelningen har bara varit öppen i åtta månader. Så sent som i april utökades avdelningen med ytterligare två platser. Ändå får inte alla som behöver vård idag plats. Många patienter ligger på andra avdelningar bara för att de inte får plats hos oss. När vår avdelning läggs ner kommer naturligtvis situationen bli ännu värre.

Beslutet är kortsiktigt och ansvarslöst. Neddragningen genomförs utan man har redovisat vad det får för arbetsmiljökonsekvenser eller hur det påverkar övriga SUS. Det har inte heller förankrats med våra fackliga företrädare i enlighet med gällande samverkansavtal som slår fast att vi ska vara tidigt delaktiga i förändringsprocesser. Vi körs bara över!

Vi som är inne i verksamheten kan se att det är stor risk för att nedläggningen leder till sämre vårdkvalitet, ökad belastning och sämre arbetsmiljö. Många av oss anställda har redan flyttats runt efter tidigare neddragningar. För en del är det här femte gången som man tvingas byta arbetsplats. Folk mår dåligt och är oroliga. Det är inte lätt att behålla motivationen och göra ett bra jobb när man blir behandlad på det här viset.

Sjukhusledningen borde sätta patienterna och en god arbetsmiljö i centrum istället för den här typen av panikartade kortsiktiga budgetbesparingar. Nu är det nog! Stoppa nedskärningarna inom sjukvården! Lägg inte ner Medicinen 15.

Kommunalarna på Medicinen 15
på SUS (Skåne universitetssjukhus)
genom Susanna Åsvik,
skyddsombud