Annelie Nordström, ordförande Kommunal.Annelie Nordström.
Foto: Tobias Holmqvist

Hur är kyrkan som arbetsgivare i dag?


  – Det är en av de arbetsgivare som i högre utsträckning än andra har svårt att skilja på vad som är politik och vad som är chefsfrågor.  Det är väldigt lätt att det rörs samman i en enda röra. Så ökad tydlighet i ledarskap är en viktig sak i kyrkan.

Hur påverkar det de anställda att man blandar ihop politik och chefsfrågor?
  – Många av våra medlemmar har upplevelser av att en kyrkopolitiker kan lägga sig i hur gräsmattan är klippt eller hur rabatterna ser ut eller såna väldigt handfasta saker. Medan personalpolitiken på en annan nivå inte fungerar riktigt.

Ska Kommunal bli mer aktiva i kyrkopolitiska frågor?
  – Nej, vi tänker inte på det på det sättet. Vi tänker mer att det är en viktig arbetsgivare. Det är personalpolitik, bemanning och strukturer vi tänker på, precis som med andra arbetsgivare. Vad kyrkan ska syssla med är politikernas sak, det ligger inte på oss. Vi har bara ett partsförhållande med kyrkan.

Vilka frågor är viktigast för Kommunal när det gäller kyrkan som arbetsgivare?
  – Det är väldigt mycket deltids- och säsongsanställningar. Jag besökte senast en kyrkogård på Gotland i somras och de har väldigt väldigt svårt att försörja sig på en säsongsanställning. Så mer kombinationer som gör det möjligt att ha helårs- och heltidsanställningar är det som står i fokus.

Men går det att göra något åt det där? Det är väl så att det helt enkelt är mer att göra på sommaren?
  – Det går att göra något åt det genom att skapa olika typer av kombinationer. Vi har andra yrkesgrupper i kyrkan, städ, barnskötare och så. Med en något bättre planering och en bättre organisering av arbetet skulle det vara fullt möjligt. Inte kanske fullt ut men i en mycket högre utsträckning än i dag i alla fall.

Hur märker man som kommunalare och anställd i kyrkan vilket parti som vinner kyrkovalen och som styr politiskt?
  – Ja, egentligen borde du fråga medlemmar om det. Jag har väldigt svårt att ge något bra svar på det.

Men du vill väl att kommunalarna ska rösta på Socialdemokraterna i de valen också?
  – Det handlar mer om vilket samhälle vi vill ha på lång sikt. Vill vi ha ett jämlikt och rättvist samhälle eller ett samhälle med väldigt stora skillnader? De värdegrunderna finns med i det kyrkopolitiska arbetet också, även om det inte alltid tar sig konkreta uttryck i en bra personalpolitik som det borde göra.

Är Socialdemokraterna en för dålig arbetsgivare när det gäller kyrkofrågor?
  – Det är inte en tillräckligt bra personalpolitik. Det är det inte i alla företag heller, men de politiska partierna har ofta en väldigt högtravande ambition på det centrala planet och det är likadant med Moderaterna. Partierna säger en väldig massa saker, men när de styr i en kommun eller i en kyrka så är det ingenting som är vägledande för de politiker som i praktiken styr. Det är det glappet som är felet och det är det vi är kritiska mot.

Något annat du kommer att lyfta i ditt anförande?
  – Jag kommer att ta upp etik i upphandlingsfrågor. Även kyrkan är en organisation som köper tjänster. Det gäller att vara väldigt vaksam med vilka entreprenörer och underentreprenörer man använder sig av. Så att de har kollektivavtal och att man är en schyst arbetsgivare och betalar skatt för sig. Det är något jag kommer att lyfta i princip alla sammanhang framöver.