15 676 kommunalare var öppet arbetslösa i juli, det motsvarar 3,0 procent av alla inskrivna i Kommunals a-kassa. 2011 var de siffrorna 16 060 stycken och 3,1 procent.
  Också de deltidsarbetslösa blir något färre. Från 18 054 i juli 2011 till 17 152 i juli i år. Kommunal fortsätter dock vara det fack med klart högst deltidsabetslöshet.

Den totala andelen av arbetskraften i Sverige som var öppet arbetslös eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program låg i juli i år på 8,1 procent. Det är något mer än förra året.