– Vi köpte inte att ambulanssjukvårdare bara ska försvinna. Man kan hitta andra lösningar. Arbetsgivaren måste tala om vad som behövs, säger Karin Svedlert, ordförande för Kommunal, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Det har lett till att projektet kompetenstrappan startar i höst. I det ska man analysera vilken kompetens som behövs både på akutmottagningarna och hos ambulanssjukvårdarna i Västerbottens läns landsting.
  – Det räcker inte att vara undersköterska, vi behöver vidareutbildning. Den ska inte vara akademisk, det ska vara utbildning i vårt yrke, säger Karin Svedlert.

Vid neddragningar försvinner ofta fler undersköterskor än sjuksköterskor. Hon tar geriatriken som exempel. När 16 vårdplatser skulle bort drogs elva underskötersketjänster in och två sjukskötersketjänster.
  – Där ifrågasätter jag om man har tittat på rätt använd kompetens. Har man råd? Det kostar ändå mer pengar med sjuksköterskor.
  Hon anser att det är en överlevnadsfråga.
  – Alla yrkesgrupper behövs. Jag tror inte att det blir bättre vård för att man plockar bort vissa. Frågan är vad vi som undersköterskor ska göra i framtiden och hur vi ska utveckla oss.
  Karin Svedlert hoppas på kompetenstrappan ska bli så bra att den fortsätter inom övriga landstinget.