Studien bygger på svar från mer än 8 500 anställda inom vården. De fick bland annat göra en egen uppskattning av hur fysiskt ansträngande deras arbete är.

Året efter följde forskarna upp första delen av undersökningen med att analysera uppgifter om deltagarnas sjukpenning. Bland dem som hade svarat att deras arbete är mycket fysiskt krävande var risken för lång sjukfrånvaro 57 procent högre än bland dem som inte tyckte att deras arbete var fysiskt ansträngande alls. Bland dem som hade svarat att deras arbete är måttligt fysiskt ansträngande var risken 31 procent högre.
  Resultaten är korrigerade för andra faktorer som skulle kunna spela in, som kön, ålder, BMI och psykisk arbetsmiljö. Studien har gjorts av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.