Kommunalarbetaren skrev om vikariekarusellen i Skellefteå redan i våras. Då konstaterades att nära 20 procent av dem som jobbar i kommunen är timvikarier. Håkan Nilsson befarar nu att den siffran har ökat. Någon förbättring har inte skett.
  – Det är lika jävligt nu som då.

Han ser framför allt två förklaringar till att det ser ut som det gör.
  – Dels handlar det om kostnadsskäl. Man försöker spara in på tillsvidareanställda för att hålla budget, men då rasslar det till med timvikarier i stället. Sen handlar det också om organisatoriska orsaker.
Vikariecirkusen innebär stora problem nere på arbetsplatserna med nya vikarier som ska skolas in och ny personal.
  – Det är inget fel på vikarierna, men det blir problem ändå. Och för vårdtagarna innebär det att man tvingas möta många nya ansikten, säger Håkan Nilsson.