Staden ska utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och utreda möjligheten att skapa ett bemanningsföretag tillsammans med Lunds kommun, rapporterar Tidningen Vision.
  Detta sedan skånska kommuner fått kritik för att de anställt färre personer med funktionsnedsättning än privata bolag. Malmö har sedan tidigare ett mål att minst en promille av alla nyanställningar ska gå till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Tidningen Vision har tidigare rapporterat om att mer än två tredjedelar av landets kommuner och landsting har åtgärdat sina lokaler för att göra det lättare att anställa personer med behov av särskilt stöd. Bland mer än hälften av arbetsgivarna pågår ett arbete för att skapa fler jobb åt den här gruppen.
  På tio år hade det blivit vanligare att personer med nedsatt arbetsförmåga saknar arbete. 1998 hade 56,3 procent arbete, 2008 hade 50 procent arbete. Det slås fast av LO:s tidigare chefsekonom Dan Andersson som skrivit en rapport på uppdrag av Funktionshindersrörelsen.