Gudrun Svensson.Gudrun Svensson.
Foto: Landstinget Blekinge

Vad ska ni göra?
  – Den 21 september har vi ett program med föreläsningar på Östersjöhallen i Karlskrona. Läkare kommer att föreläsa om tryckkammarbehandling som bara finns i Karlskrona och Uppsala, hypotermi (nedkylning) vid hjärtinfarkt och hjärtstillestånd, olika smittvägar och bukplastik efter gastric bypass-operationer (fetmaoperationer). Per-Arne Kulle som arbetar vid sjukgymnastiken i Karlshamn kommer att föreläsa om hur det är att vara patient. Han sitter själv i rullstol.

Hur många deltar?
  – När anmälningstiden gått ut hade runt 350 undersköterskor från opererande kliniker i  södra Sverige anmält sig.

Hur kom ni på det här?
  – Budkavlen startade 1989 i Halmstad, i fjol var det i Varberg. Vi var i Karlshamn 1998 och nu är det Blekinges tur igen. Vi är tolv stycken som planerat dagen och fått gå ifrån på arbetstid.  Men vi har gjort en hel del på fritiden.

Varför en budkavle?
  – Det är väldigt få utbildningsdagar för undersköterskor, egentligen är det bara den här. I dag ska allt kosta så lite. Detta drivs runt med anmälningsavgiften som är cirka 500 kronor som klinikerna betalar och med pengar från utställare och sponsorer. Jag hoppas att utställarna ger tips som vi kan prova på vår avdelning.

Påverkas jobbet av att det är få möjligheter till fortbildning?
  – Nej, jag tror inte det. Våra läkare brukar föreläsa. Men det är alltid roligt att få veta lite mer och lära nytt.