Ungefär 6 000 av landets 22 900 buss- och spårvagnsförare är födda utanför EU och Norden. ”Utan invandrare stannar bussen”, konstaterar Bussbranschens Riksförbund i sin årliga rapport.

I rapporten framkommer också att medelåldern bland bussförare har stigit de senaste åren och andelen bussförare över 55 år ligger på nästan 30 procent. För att möta utmaningar som framtida pensionsavgångar och ökad kollektivtrafik sätter branschen sitt hopp till den sänkta körkortsåldern för bussförare (den har sänkts till 18 år), och bussutbildningar på gymnasiet.

Medellönen för de bussförare som gick under Bussarbetsgivarnas kollektivavtal, var 2011 22 752 kronor. Det är en ökning jämfört med 2010 på blott en procent (226 kronor). Jämför man lite längre bak i tiden är dock ökningen naturligtvis större. År 2004 låg snittlönen på 18 522 kronor.
  Bussförare fortsätter vara ett manligt dominerat yrke. Enligt de senaste siffrorna är 85 procent av yrkeskåren män.

Annat som framgår i rapporten

• Genomsnittsåldern på en buss i trafik i dag är cirka 6 år, något lägre än år 1998 då genomsnittsåldern var drygt åtta år.
• En buss körde under 2010 i genomsnitt 5 668 mil, cirka fem procent mindre än år 2000.
• Det vanligaste drivmedlet för en buss i trafik är diesel. Över 80 procent av bussarna går på diesel, sedan kommer biogas med 11 procent, etanol med 5 procent och raps med 4. Bara 0,19 procent av bussarna går på bensin och endast 0,04 procent av bussarna går på el.
• Räknat i antalet anställda är det fyra bussbolag som dominerar marknaden. Sveriges största bussbolag är Nobina med över 5 000 anställda. Tvåa är Keolis med 4 000 anställda, trea är Veolia med 3 200 anställda. Arriva är fyra med 1 300 anställda.
• Den vanligaste bussen i Sverige i dag är en Volvo.
• Den vanligaste färgen på en buss är flerfärgad, följd av vit och blå.
• Den vanligaste busspassageraren är en kvinna i åldern 15-24 år.
• I styrelserummen är mansdominansen stor: 86 procent av styrelseledamöterna i de tio största bussbolagen är män.