Krontalspåslaget är högre än i flera andra avtal som träffats under året. Anställda i kommun och landsting får till exempel 650 kronor. Det avtalet är ettårigt. Medan det här avtalet löper på 24 månader och ger sammanlagt 1 460 kronor.
  I starten av förhandlingarna krävde Kommunal att heltidsarbetande skulle få löneökningar på 860 kronor eller minst 3,5 procent.

Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs med 710 kronor till 16 780 den 1 januari 2013 och med 750 kronor till 17 530 den 1 januari 2014. Höjningen av lägstalönen är den samma för den som har adekvat gymnasieutbildning och ett års sammanhängande anställning. De nya lönerna blir 18 480 kronor samt 19 230.
  Avtalet saknar individgarantier. Lönesättningen är individuell och avtalet har fått nya skrivningar om hur lönesamtalen ska gå till.
  Nya regler för föräldralön införs. Det innebär att alla som varit anställda minst ett år får rätt till fem månaders föräldralön. Men ledigheten måste tas ut i hela månader.

Om någon blir uppsagd av arbetsbrist och har företrädesrätt ställer det nya avtalet krav på att skolan måste göra upp med facket innan bemanningsföretag anlitas.
  En arbetsgrupp ska kartlägga omfattningen av visstidsanställningar.
  Avtalet med Arbetsgivaralliansen för utbildning och folkbildning gäller anställda vid rörelsefolkhögsklor, ideella och idéburna friskolor, vissa högskolors och andra utbildningsanordnare till exempel Ridskolan Strömsholm.