SVAR: Har en arbetstagare och en arbetsgivare kommit överens om arbete under en viss period kan den ena parten inte ensam ändra denna överenskommelse. Det innebär att arbetsgivaren inte kan skicka hem dig i förtid. Arbetsgivaren kan inte heller skicka hem dig för att du helt plötsligt inte behövdes. Ett muntligt löfte om arbete gäller lika väl som ett skriftligt. Det kan dock vara svårare för arbetstagaren att leda i bevis vad överenskommelsen innehöll.