SVAR: Skyddsskor omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift om Användning av personlig skyddsutrustning och sådan får bara användas om den passar bäraren efter nödvändig justering. Efter din beskrivning kan man ifrågasätta om de skyddsskor arbetsgivaren anvisar uppfyller de kraven och ni bör alltså kunna begära andra skyddsskor med stöd av föreskriften.
  Skyddsombudet kan också ställa krav med stöd av arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren då inte skaffar andra skyddsskor, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren. I väntan på att arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket agerar är ni dock skyldiga att använda de skyddsskor som arbetsgivaren bestämt, eftersom arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och har ansvaret för arbetsmiljön. Enligt lagen ska arbetstagaren följa givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. I Arbetsmiljöverkets föreskrift finns också särskilt uttalat att arbetstagare ska följa givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen.
  Mitt råd är att ni snarast tar kontakt med ert skyddsombud för att få ordning på detta.