SVAR: Det normala är att man blir avstängd från ersättning under 45 ersättningsdagar om man själv säger upp sig från en anställning. Men man kan slippa avstängningen om det finns läkarintyg som styrker att man inte kan ha kvar sitt jobb av hälsoskäl och att man inte kan få något annat jobb hos arbetsgivaren. Har du en så kallad intermittent anställning, det vill säga att du rings in till jobbet från dag till dag, blir du troligen inte avstängd från ersättning oavsett orsaken till att du avslutat anställningen. /Anna-Katarina Hammarberg