SVAR: Du skriver att du varit övertalig sedan oktober förra året. Jag läser in att du inte heller har arbetat sedan dess. Det verkar som om du omfattas av ett lokalt avtal som reglerar övertalighet och du måste därför vända dig till Kommunal lokalt för att få svar på din fråga. /Maria Hansson