SVAR: Man har ingen självklar rätt att få ut innestående semester under uppsägningstiden. Det är alltid arbetsgivaren som ska bevilja semester och om inte uppsägningstiden infaller under huvudsemesterperioden kan arbetsgivaren neka dig. Däremot måste arbetsgivaren alltid betala ut innestående semesterersättning efter avslutad anställning. Kontrollera att du får ut pengarna och om det skulle vara något problem, kontakta din sektion så att de kan hjälpa dig! /Ameli Andersson